Borre formannskap og kommunestyre, Møtebok, nr. 1: 1857-1881, Astaref: IKAK/0717021/A/L0001

Kildeinformasjon

IKA Kongsberg IKAK/0717021/A/L0001
Lenke til Arkivportalen
Borre formannskap A: Møtebok formannskap og kommunestyre
L0001: Møtebok
Møtebok nr. 1/1857 - 1881 - - Møteprotokoller Kommunale arkiver Formannskap og kommunestyre

Referanser


Brukerinnstillinger