Gol formannskap og kommunestyre, Møtebok, nr. 3: 1892-1905, Astaref: IKAK/0617021-1/Aa/L0003

Kildeinformasjon

IKA Kongsberg IKAK/0617021-1/Aa/L0003
Lenke til Arkivportalen
Gol formannskap Aa: Møtebok formannskap og kommunestyre
L0003: Møtebok
Møtebok nr. 3/28.09.1892 - 05.04.1905 - - Møteprotokoller Kommunale arkiver Formannskap og kommunestyre

Referanser


Brukerinnstillinger