Søk etter skanna panteregistre
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 163 treff.

Visningsvalg:

Statsarkivet i Oslo


Aker herredsskriveri

G: Tinglysning
Ga: Panteregistre og hjelperegistre
Gaa: Håndregistre, matrikler, skjemaer
Gaaa: Håndregistre, Rekke I: Aker
Panteregister nr. I 1 Aker h.skr.; Aker tinglag 1892 - 1950 Håndregister. Gnr. 1-40. Register
Panteregister nr. I 2 Aker h.skr.; Aker tinglag 1892 - 1950 Håndregister. Gnr. 41-104. Register
Panteregister nr. I 3 Aker h.skr.; Aker tinglag 1892 - 1950 Håndregister. Gnr. 105-154. Register
Panteregister nr. I 4 Aker h.skr.; Aker tinglag 1892 - 1950 Håndregister. Gnr. 155-207. Register
G: Tinglysning
Ga: Panteregistre og hjelperegistre
Gaa: Håndregistre, matrikler, skjemaer
Gaab: Håndregistre, Rekke II: Asker
Panteregister nr. II 1a Aker h.skr.; Asker tinglag 1892 - 1950 Alfabetisk register til håndregister Register
Panteregister nr. II 1b Aker h.skr.; Asker tinglag 1892 - 1950 Håndregister. Gnr. 1-46. Register
Panteregister nr. II 1c Aker h.skr.; Asker tinglag 1892 - 1950 Håndregister. Gnr. 47-95. Register
G: Tinglysning
Ga: Panteregistre og hjelperegistre
Gaa: Håndregistre, matrikler, skjemaer
Gaac: Håndregistre, Rekke III: Bærum
Panteregister nr. III 1 Aker h.skr.; Bærum tinglag 1892 - 1950 Håndregister. Gnr. 1-38. Register
Panteregister nr. III 2 Aker h.skr.; Bærum tinglag 1892 - 1950 Håndregister. Gnr. 39-119. Register
G: Tinglysning
Ga: Panteregistre og hjelperegistre
Gab: Realregistre og grunnbokblad
Gaba: Realregistre, Rekke I: Aker
Panteregister nr. I 1 Aker h.skr.; Aker tinglag 1892 - 1950 Realregister. Gnr. 1-2, fol. 1-587. Realregisterside
Panteregister nr. I 2 Aker h.skr.; Aker tinglag 1892 - 1950 Realregister. Gnr. 3-6, fol. 588-1174. Realregisterside
Panteregister nr. I 3 Aker h.skr.; Aker tinglag 1892 - 1950 Realregister. Gnr. 7-27, fol. 1175-1762. Realregisterside
Panteregister nr. I 4 Aker h.skr.; Aker tinglag 1892 - 1950 Realregister. Gnr. 28-38, fol. 1763-2349. Realregisterside
Panteregister nr. I 5 Aker h.skr.; Aker tinglag 1892 - 1950 Realregister. Gnr. 39-57, fol. 2350-2940. Realregisterside
Panteregister nr. I 6 Aker h.skr.; Aker tinglag 1892 - 1950 Realregister. Gnr. 58-75, fol. 2941-3531. Realregisterside
Panteregister nr. I 7 Aker h.skr.; Aker tinglag 1892 - 1950 Realregister. Gnr. 76-86, fol. 3532-4122. Realregisterside
Panteregister nr. I 8 Aker h.skr.; Aker tinglag 1892 - 1950 Realregister. Gnr. 87-98, fol. 4123-4715. Realregisterside
Panteregister nr. I 9 Aker h.skr.; Aker tinglag 1892 - 1950 Realregister. Gnr. 99-112, fol. 4716-5310. Realregisterside
Panteregister nr. I 10 Aker h.skr.; Aker tinglag 1892 - 1950 Realregister. Gnr. 113-127, fol. 5311-5906. Realregisterside
Panteregister nr. I 11 Aker h.skr.; Aker tinglag 1892 - 1950 Realregister. Gnr. 128-141, fol. 5907-6503. Realregisterside
Panteregister nr. I 12 Aker h.skr.; Aker tinglag 1892 - 1950 Realregister. Gnr. 142-153, fol. 6504-7102. Realregisterside
Panteregister nr. I 13 Aker h.skr.; Aker tinglag 1892 - 1950 Realregister. Gnr. 154-163, fol. 7103-7707. Realregisterside
Panteregister nr. I 14 Aker h.skr.; Aker tinglag 1892 - 1950 Realregister. Gnr. 164-181, fol. 7708-8312. Realregisterside
Panteregister nr. I 15 Aker h.skr.; Aker tinglag 1892 - 1950 Realregister. Gnr. 182, fol. 8313-8917. Realregisterside
Panteregister nr. I 16 Aker h.skr.; Aker tinglag 1892 - 1950 Realregister. Gnr. 182, fol.8918-9512. Realregisterside
Panteregister nr. I 17 Aker h.skr.; Aker tinglag 1892 - 1950 Realregister. Gnr. 183-194, fol. 9513-10101. Realregisterside
Panteregister nr. I 18 Aker h.skr.; Aker tinglag 1892 - 1950 Realregister. Gnr. 195-196, fol.10102-10690a. Realregisterside
Panteregister nr. I 19 Aker h.skr.; Aker tinglag 1892 - 1950 Realregister. Gnr. 197-198, fol. 10690b-11278. Realregisterside
Panteregister nr. I 20 Aker h.skr.; Aker tinglag 1892 - 1950 Realregister. Gnr. 199-207, fol. 11278-11865. Realregisterside
Panteregister nr. I 21 Aker h.skr.; Aker tinglag 1892 - 1950 Realregister. Tilleggsregister, fol. 11866-12454. Realregisterside
Panteregister nr. I 22 Aker h.skr.; Aker tinglag 1892 - 1950 Realregister. Tilleggsregister, fol. 12455-13049. Realregisterside
Panteregister nr. I 23 Aker h.skr.; Aker tinglag 1892 - 1950 Realregister. Tilleggsregister, fol. 13050-13650. Realregisterside
Panteregister nr. I 24 Aker h.skr.; Aker tinglag 1905 - 1950 Realregister. Tilleggsregister, fol. 13651-14243. Realregisterside
Panteregister nr. I 25 Aker h.skr.; Aker tinglag 1905 - 1950 Realregister. Tilleggsregister, fol. 14244-14838. Realregisterside
Panteregister nr. I 26 Aker h.skr.; Aker tinglag 1909 - 1950 Realregister. Tilleggsregister, fol. 14839-15440. Realregisterside
Panteregister nr. I 27 Aker h.skr.; Aker tinglag 1910 - 1950 Realregister. Tilleggsregister, fol. 15441-16053. Realregisterside
Panteregister nr. I 28 Aker h.skr.; Aker tinglag 1911 - 1950 Realregister. Tilleggsregister, fol. 16054-16646. Realregisterside
Panteregister nr. I 29 Aker h.skr.; Aker tinglag 1911 - 1950 Realregister. Tilleggsregister, fol. 16647-17253. Realregisterside
Panteregister nr. I 30 Aker h.skr.; Aker tinglag 1912 - 1950 Realregister. Tilleggsregister, fol. 17254-17855. Realregisterside
Panteregister nr. I 31 Aker h.skr.; Aker tinglag 1912 - 1950 Realregister. Tilleggsregister, fol. 17856-18456. Realregisterside
Panteregister nr. I 32 Aker h.skr.; Aker tinglag 1913 - 1950 Realregister. Tilleggsregister, fol. 18457-19046. Realregisterside
Panteregister nr. I 33 Aker h.skr.; Aker tinglag 1914 - 1950 Realregister. Tilleggsregister, fol. 19047-19639. Realregisterside
Panteregister nr. I 34 Aker h.skr.; Aker tinglag 1915 - 1950 Realregister. Tilleggsregister, fol. 19640-20252. Realregisterside
Panteregister nr. I 35 Aker h.skr.; Aker tinglag 1915 - 1950 Realregister. Tilleggsregister, fol. 20253-20867. Realregisterside
Panteregister nr. I 36 Aker h.skr.; Aker tinglag 1916 - 1950 Realregister. Tilleggsregister, fol. 20868-21479. Realregisterside
Panteregister nr. I 37 Aker h.skr.; Aker tinglag 1916 - 1950 Realregister. Tilleggsregister, fol. 21480-22080. Realregisterside
Panteregister nr. I 38 Aker h.skr.; Aker tinglag 1917 - 1950 Realregister. Tilleggsregister, fol. 22081-22681. Realregisterside
Panteregister nr. I 39 Aker h.skr.; Aker tinglag 1917 - 1950 Realregister. Tilleggsregister, fol. 22682-23285. Realregisterside
Panteregister nr. I 40 Aker h.skr.; Aker tinglag 1917 - 1950 Realregister. Tilleggsregister, fol. 23286-23892. Realregisterside
Panteregister nr. I 41 Aker h.skr.; Aker tinglag 1918 - 1950 Realregister. Tilleggsregister, fol. 23893-24493. Realregisterside