Søk etter skanna pantebøker
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 112 treff.

Visningsvalg:

Statsarkivet i Trondheim


Romsdal sorenskriveri

Tinglysing, Pantebøker
Pantebok nr. 1 Romsdal sorenskr. 30.01.1706 - 03.02.1724 Første side
Pantebok nr. 2 Romsdal sorenskr. 11.12.1731 - 29.10.1745 Første side
Pantebok nr. 3 Romsdal sorenskr. 26.10.1747 - 26.10.1767 Første side
Pantebok nr. 4 Romsdal sorenskr. 30.09.1769 - 06.07.1790 Første side
Pantebok nr. 4b Romsdal sorenskr. 04.10.1771 - 14.06.1876 Ekstrakt av Nordmøre sorenskriveris pantebøker vedr. matr.nr. 1-18 i Tingvoll, nå gnr.35-52 i Nesset. Første side
Pantebok nr. 5 I-II Romsdal sorenskr. 03.02.1791 - 29.10.1806 Første side
Pantebok nr. 6 Romsdal sorenskr. 04.12.1806 - 15.10.1816 Første side
Pantebok nr. 7 Romsdal sorenskr. 19.10.1816 - 04.07.1827 Første side
Pantebok nr. 8 Romsdal sorenskr. 07.08.1827 - 14.10.1835 Første side
Pantebok nr. 9 Romsdal sorenskr. 14.10.1835 - 18.09.1841 Første side
Pantebok nr. 10 Romsdal sorenskr. 18.10.1841 - 02.08.1848 Første side
Pantebok nr. 11 Romsdal sorenskr. 04.08.1848 - 13.09.1851 Første side
Pantebok nr. 12 Romsdal sorenskr. 13.09.1851 - 13.10.1857 Første side
Pantebok nr. 13 Romsdal sorenskr. 13.10.1857 - 09.12.1859 Første side
Pantebok nr. 14 Romsdal sorenskr. 19.12.1859 - 20.02.1864 Første side
Pantebok nr. 15 Romsdal sorenskr. 20.02.1864 - 26.06.1866 Første side
Pantebok nr. 16 I Romsdal sorenskr. 26.06.1866 - 24.10.1871 Fol. 1-478 Første side
Pantebok nr. 16 II Romsdal sorenskr. 26.06.1866 - 24.10.1871 Fol. 479-956 Første side
Pantebok nr. 17 Romsdal sorenskr. 24.10.1871 - 31.10.1877 Første side
Pantebok nr. 18 I Romsdal sorenskr. 02.11.1877 - 25.10.1879 Fol. 1-226 Første side
Pantebok nr. 18 II Romsdal sorenskr. 25.10.1879 - 21.06.1881 Fol. 227-509 Første side
Pantebok nr. 19 I Romsdal sorenskr. 21.06.1881 - 17.04.1883 Fol. 1-250 Første side
Pantebok nr. 19 II Romsdal sorenskr. 17.04.1883 - 17.06.1885 Fol. 251-508 Første side
Pantebok nr. 20 Romsdal sorenskr. 18.06.1885 - 22.07.1887 Første side
Pantebok nr. 21 I Romsdal sorenskr. 05.08.1887 - 19.08.1889 Fol. 1-254 Første side
Pantebok nr. 21 II Romsdal sorenskr. 19.08.1889 - 02.03.1891 Fol. 254-513 Første side
Pantebok nr. 22 Romsdal sorenskr. 02.03.1891 - 23.04.1894 Første side
Pantebok nr. 23 I Romsdal sorenskr. 07.05.1894 - 02.03.1896 Fol. 1-250 Første side
Pantebok nr. 23 II Romsdal sorenskr. 02.03.1896 - 01.07.1897 Fol. 251-500 Første side
Pantebok nr. 24 I Romsdal sorenskr. 01.07.1897 - 20.01.1899 Fol. 1-244 Første side
Pantebok nr. 24 II Romsdal sorenskr. 20.01.1899 - 21.05.1900 Fol. 245-498 Første side
Pantebok nr. 25 I Romsdal sorenskr. 01.06.1900 - 20.08.1901 Fol. 1-253 Første side
Pantebok nr. 25 II Romsdal sorenskr. 20.08.1901 - 31.10.1902 Fol. 254-505 Første side
Pantebok nr. 26 Romsdal sorenskr. 31.10.1902 - 03.12.1904 Første side
Pantebok nr. 27 Romsdal sorenskr. 16.05.1904 - 06.03.1911 Utskiftninger Første side
Pantebok nr. 28 Romsdal sorenskr. 03.12.1904 - 05.08.1907 Første side
Pantebok nr. 29 Romsdal sorenskr. 02.09.1907 - 19.10.1909 Første side
Pantebok nr. 30 Romsdal sorenskr. 19.10.1909 - 09.01.1911 Første side
Pantebok nr. 31 Romsdal sorenskr. 09.01.1911 - 21.06.1912 Første side
Pantebok nr. 32 Romsdal sorenskr. 06.03.1911 - 01.05.1919 Utskiftninger Første side
Pantebok nr. 33 Romsdal sorenskr. 21.06.1912 - 20.04.1914 Første side
Pantebok nr. 34 Romsdal sorenskr. 21.04.1914 - 02.06.1916 Første side
Pantebok nr. 35 Romsdal sorenskr. 02.06.1916 - 01.08.1917 Første side
Pantebok nr. 36 Romsdal sorenskr. 01.08.1917 - 07.01.1919 Første side
Pantebok nr. 37 Romsdal sorenskr. 07.01.1919 - 15.05.1920 Første side
Pantebok nr. 38 Romsdal sorenskr. 02.06.1919 - 01.03.1926 Utskiftninger Første side
Pantebok nr. 39 Romsdal sorenskr. 15.05.1920 - 16.08.1921 Første side
Pantebok nr. 40 Romsdal sorenskr. 16.08.1921 - 15.09.1922 Første side
Pantebok nr. 41 Romsdal sorenskr. 15.09.1922 - 03.11.1923 Første side
Pantebok nr. 42 Romsdal sorenskr. 03.11.1923 - 20.03.1925 Første side