Søk etter skanna pantebøker
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 12 treff.

Visningsvalg:

Statsarkivet i Oslo


Oslo byskriverembete

Tinglysning, Pantebøker, Pantebøker, Vestre distrikt, Pantebøker, Rekke I: Vestre distrikt etter 01.05.1897
Pantebok nr. I 117 Oslo by sorenskr.; Vestre distrikt tinglag 09.06.1932 - 31.01.1933 Første side
Pantebok nr. I 118 Oslo by sorenskr.; Vestre distrikt tinglag 25.08.1932 - 28.10.1933 Første side
Pantebok nr. I 119 Oslo by sorenskr.; Vestre distrikt tinglag 04.02.1933 - 17.10.1933 Første side
Pantebok nr. I 120 Oslo by sorenskr.; Vestre distrikt tinglag 29.04.1933 - 27.10.1934 Første side
Pantebok nr. I 121 Oslo by sorenskr.; Vestre distrikt tinglag 17.10.1933 - 07.04.1934 Første side
Tinglysning, Pantebøker, Pantebøker, Østre distrikt, Pantebøker, Rekke II: Østre distrikt
Pantebok nr. II 51 Oslo by sorenskr.; Østre distrikt tinglag 08.03.1932 - 26.01.1933 Første side
Pantebok nr. II 55 Oslo by sorenskr.; Østre distrikt tinglag 29.11.1932 - 21.02.1933 Første side
Pantebok nr. II 56 Oslo by sorenskr.; Østre distrikt tinglag 26.01.1933 - 16.01.1934 Første side
Pantebok nr. II 57 Oslo by sorenskr.; Østre distrikt tinglag 23.02.1933 - 13.05.1933 Første side
Pantebok nr. II 58 Oslo by sorenskr.; Østre distrikt tinglag 16.05.1933 - 29.07.1933 Første side
Pantebok nr. II 59 Oslo by sorenskr.; Østre distrikt tinglag 05.08.1933 - 02.11.1933 Første side
Pantebok nr. II 60 Oslo by sorenskr.; Østre distrikt tinglag 02.11.1933 - 25.01.1934 Første side