Innhold

Telemark


Gjerpen sorenskriveri

1932 - Ordinære panteboksider med tinglysingsdato
Oktober 07.10.1932 17.10.1932 28.10.1932
November 11.11.1932 21.11.1932 25.11.1932
Desember 02.12.1932 12.12.1932 23.12.1932
1933 - Ordinære panteboksider med tinglysingsdato
Januar 06.01.1933 16.01.1933 27.01.1933
Februar 03.02.1933 13.02.1933 24.02.1933
Mars 03.03.1933 13.03.1933 24.03.1933
April 07.04.1933 24.04.1933
Mai 05.05.1933 15.05.1933 26.05.1933
Juni 02.06.1933 12.06.1933 23.06.1933
Juli 07.07.1933 17.07.1933 28.07.1933
August 04.08.1933 14.08.1933 25.08.1933
September 01.09.1933 11.09.1933 22.09.1933
Oktober 06.10.1933 16.10.1933 27.10.1933
November 10.11.1933 20.11.1933
Desember 01.12.1933 11.12.1933 22.12.1933
1934 - Ordinære panteboksider med tinglysingsdato
Januar 05.01.1934 15.01.1934
Kildeinformasjon
SAKO/A-216/G/Ga/Gaa/L0059
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Kongsberg Gjerpen sorenskriveri G: Tinglysing
Ga: Pantebøker
Gaa: Pantebøker - Rekke I: Sorenskriveriet
L0059: Pantebok 59, 60 og 62
Pantebok nr. I 59-60 og 62/07.10.1932 - 15.01.1934 Telemark fylke
Gjerpen sorenskr.
Bok med gjenparter av forretninger fra pb. nr. 59, 60 og 62 Tinglysing Pantebøker Eiendom Statlige arkiver Dommere og skrivere