Innhold

Sogn og Fjordane


Ytre Sogn sorenskriveri

1935 - Ordinære panteboksider med tinglysingsdato
Januar 22.01.1935
Februar 05.02.1935 19.02.1935
Mars 05.03.1935 19.03.1935
April 02.04.1935 16.04.1935
Mai 07.05.1935 21.05.1935
Juni 04.06.1935 18.06.1935
Juli 02.07.1935 16.07.1935
August 06.08.1935 20.08.1935
September 03.09.1935 17.09.1935
Oktober 01.10.1935 15.10.1935
November 05.11.1935 19.11.1935
Desember 03.12.1935
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Bergen Statsarkivet i Bergen SAB/A-2601/1/G/Gba/L0044
Lenke til Arkivportalen
Ytre Sogn tingrett G: Tinglysning (II)
Gba: Pantebøker
L0044: Pantebok
Pantebok nr. II.B.44 /1935 Sogn og Fjordane fylke
Ytre Sogn sorenskr.
- Tinglysing Pantebøker Eiendom Statlige arkiver Dommere og skrivere