Innhold

Østfold


Sarpsborg byfogd

1937 - Ordinære panteboksider med tinglysingsdato
Januar 22.01.1937
Juli 02.07.1937 06.07.1937 22.07.1937 27.07.1937 29.07.1937
August 05.08.1937 13.08.1937 20.08.1937 27.08.1937
September 06.09.1937 13.09.1937 23.09.1937 29.09.1937
Oktober 07.10.1937 11.10.1937 22.10.1937
November 08.11.1937 12.11.1937 16.11.1937 26.11.1937
Desember 06.12.1937 10.12.1937 16.12.1937 24.12.1937 31.12.1937
1938 - Ordinære panteboksider med tinglysingsdato
Januar 04.01.1938 07.01.1938 18.01.1938 29.01.1938
Februar 03.02.1938 16.02.1938 21.02.1938 24.02.1938
Mars 02.03.1938 10.03.1938 15.03.1938 17.03.1938 23.03.1938 28.03.1938
April 05.04.1938 08.04.1938 12.04.1938 22.04.1938
Mai 12.05.1938 14.05.1938 23.05.1938 27.05.1938
Juni 03.06.1938 10.06.1938 17.06.1938 21.06.1938 29.06.1938
Juli 07.07.1938 13.07.1938 21.07.1938 28.07.1938
August 06.08.1938 13.08.1938 27.08.1938
September 01.09.1938 02.09.1938 09.09.1938 16.09.1938 23.09.1938 26.09.1938 27.09.1938
Oktober 04.10.1938 13.10.1938 22.10.1938 27.10.1938 28.10.1938
November 05.11.1938 12.11.1938 17.11.1938 18.11.1938 21.11.1938 24.11.1938 28.11.1938
Desember 05.12.1938 08.12.1938 12.12.1938 19.12.1938 23.12.1938 24.12.1938 30.12.1938
1939 - Ordinære panteboksider med tinglysingsdato
Januar 05.01.1939 06.01.1939 09.01.1939 11.01.1939 13.01.1939 18.01.1939 20.01.1939 26.01.1939 28.01.1939 31.01.1939
Februar 02.02.1939 06.02.1939 07.02.1939 11.02.1939 13.02.1939 16.02.1939 21.02.1939 22.02.1939 24.02.1939 25.02.1939
Mars 02.03.1939 04.03.1939 08.03.1939 11.03.1939 20.03.1939 21.03.1939 23.03.1939 27.03.1939 29.03.1939 30.03.1939 31.03.1939
April 03.04.1939 05.04.1939 15.04.1939 19.04.1939 25.04.1939 28.04.1939
Mai 02.05.1939 04.05.1939 05.05.1939 09.05.1939 10.05.1939 12.05.1939 19.05.1939 23.05.1939 26.05.1939
Juni 01.06.1939 05.06.1939 06.06.1939 12.06.1939 14.06.1939 16.06.1939 22.06.1939
Juli 01.07.1939 05.07.1939 07.07.1939 13.07.1939 14.07.1939 19.07.1939 25.07.1939 28.07.1939
August 07.08.1939 18.08.1939 28.08.1939
September 01.09.1939 07.09.1939 09.09.1939 13.09.1939 22.09.1939 27.09.1939
Oktober 05.10.1939 09.10.1939 13.10.1939 19.10.1939 24.10.1939 28.10.1939
November 07.11.1939 09.11.1939 13.11.1939 16.11.1939 23.11.1939
Desember 01.12.1939 07.12.1939 08.12.1939 16.12.1939
1940 - Ordinære panteboksider med tinglysingsdato
Januar 11.01.1940 12.01.1940 20.01.1940 24.01.1940
Februar 06.02.1940 14.02.1940 19.02.1940 22.02.1940 28.02.1940
Mars 09.03.1940 23.03.1940
April 09.04.1940 27.04.1940
Mai 18.05.1940
Juni 06.06.1940
Juli 06.07.1940 17.07.1940 30.07.1940
August 07.08.1940 15.08.1940 19.08.1940
September 02.09.1940 10.09.1940 26.09.1940
Oktober 08.10.1940 21.10.1940 23.10.1940 30.10.1940
November 06.11.1940 09.11.1940 19.11.1940 28.11.1940 29.11.1940
Desember 07.12.1940 12.12.1940 14.12.1940 20.12.1940 21.12.1940 28.12.1940
1941 - Ordinære panteboksider med tinglysingsdato
Januar 08.01.1941 13.01.1941 15.01.1941 22.01.1941 30.01.1941
Februar 11.02.1941 19.02.1941 20.02.1941 22.02.1941
Mars 07.03.1941 13.03.1941 22.03.1941 31.03.1941
April 02.04.1941 18.04.1941 24.04.1941 25.04.1941 26.04.1941
Mai 06.05.1941 10.05.1941 17.05.1941 26.05.1941
Juni 05.06.1941 12.06.1941 16.06.1941 30.06.1941
Juli 08.07.1941 17.07.1941 22.07.1941 25.07.1941
August 01.08.1941 09.08.1941 14.08.1941 20.08.1941 28.08.1941
September 05.09.1941 17.09.1941 25.09.1941 29.09.1941
Oktober 04.10.1941 05.10.1941 10.10.1941 17.10.1941 21.10.1941 25.10.1941 27.10.1941
November 04.11.1941 10.11.1941 11.11.1941 13.11.1941 14.11.1941 20.11.1941 22.11.1941 25.11.1941 27.11.1941
Desember 03.12.1941 09.12.1941 12.12.1941 17.12.1941 22.12.1941 29.12.1941 30.12.1941
1942 - Ordinære panteboksider med tinglysingsdato
Januar 06.01.1942 09.01.1942 13.01.1942 16.01.1942 20.01.1942 27.01.1942 30.01.1942
Februar 03.02.1942 09.02.1942 12.02.1942 17.02.1942 19.02.1942 23.02.1942 27.02.1942 28.02.1942
Mars 06.03.1942 12.03.1942 20.03.1942 27.03.1942
April 08.04.1942 13.04.1942 16.04.1942 21.04.1942 27.04.1942
Mai 04.05.1942 12.05.1942 16.05.1942 18.05.1942 23.05.1942 30.05.1942
Juni 05.06.1942 10.06.1942 19.06.1942 26.06.1942
Juli 07.07.1942 18.07.1942 22.07.1942 24.07.1942 30.07.1942
August 07.08.1942 14.08.1942 31.08.1942
September 09.09.1942 29.09.1942
Oktober 06.10.1942 15.10.1942 20.10.1942
November 02.11.1942 24.11.1942 26.11.1942
Desember 01.12.1942 08.12.1942 15.12.1942 21.12.1942 24.12.1942
1943 - Ordinære panteboksider med tinglysingsdato
Januar 04.01.1943 09.01.1943 12.01.1943 19.01.1943 25.01.1943
Februar 03.02.1943 05.02.1943 08.02.1943 10.02.1943 11.02.1943 13.02.1943 17.02.1943 18.02.1943 20.02.1943
Mars 02.03.1943 13.03.1943 19.03.1943 23.03.1943 25.03.1943 26.03.1943
April 06.04.1943 10.04.1943 16.04.1943 28.04.1943
Mai 04.05.1943 08.05.1943 11.05.1943 17.05.1943 19.05.1943 22.05.1943
Juni 02.06.1943 16.06.1943 22.06.1943
Juli 13.07.1943 19.07.1943 27.07.1943
August 26.08.1943
September 03.09.1943 10.09.1943 27.09.1943
Oktober 05.10.1943 19.10.1943
November 03.11.1943 06.11.1943 10.11.1943 17.11.1943 20.11.1943
Desember 07.12.1943 14.12.1943 15.12.1943 18.12.1943 20.12.1943 24.12.1943
1944 - Ordinære panteboksider med tinglysingsdato
Januar 06.01.1944 12.01.1944 18.01.1944 21.01.1944 27.01.1944 31.01.1944
Februar 04.02.1944 11.02.1944 16.02.1944 22.02.1944
Mars 03.03.1944 06.03.1944 14.03.1944 23.03.1944
April 04.04.1944 17.04.1944 22.04.1944 26.04.1944
Mai 05.05.1944 11.05.1944 19.05.1944 27.05.1944
Juni 01.06.1944 07.06.1944 08.06.1944 12.06.1944 14.06.1944 19.06.1944 28.06.1944
Juli 03.07.1944 14.07.1944 22.07.1944
August 08.08.1944 21.08.1944 29.08.1944
September 08.09.1944 19.09.1944 26.09.1944
Oktober 10.10.1944 23.10.1944 28.10.1944
November 02.11.1944 20.11.1944
Desember 06.12.1944 11.12.1944 14.12.1944 19.12.1944
1945 - Ordinære panteboksider med tinglysingsdato
Januar 03.01.1945 05.01.1945 15.01.1945 18.01.1945 26.01.1945
Februar 01.02.1945 06.02.1945 10.02.1945 24.02.1945
Mars 07.03.1945 08.03.1945 14.03.1945
April 05.04.1945 07.04.1945 11.04.1945 19.04.1945 28.04.1945
Mai 02.05.1945 11.05.1945 23.05.1945 29.05.1945 31.05.1945
Juni 09.06.1945
Juli 02.07.1945 18.07.1945
August 01.08.1945 13.08.1945 23.08.1945
September 10.09.1945 27.09.1945
Oktober 05.10.1945 15.10.1945
November 03.11.1945 07.11.1945 27.11.1945
Desember 01.12.1945 08.12.1945 22.12.1945
1946 - Ordinære panteboksider med tinglysingsdato
Januar 12.01.1946 28.01.1946
Februar 06.02.1946 19.02.1946 20.02.1946
Mars 01.03.1946 11.03.1946
April 03.04.1946
Mai 09.05.1946 23.05.1946 29.05.1946
Juni 11.06.1946 28.06.1946
Juli 13.07.1946 15.07.1946 17.07.1946 25.07.1946
August 06.08.1946 19.08.1946 29.08.1946 30.08.1946
September 02.09.1946 07.09.1946 17.09.1946 27.09.1946
Oktober 02.10.1946 03.10.1946 14.10.1946 15.10.1946 18.10.1946 26.10.1946
November 09.11.1946 15.11.1946 29.11.1946
Desember 02.12.1946 05.12.1946 14.12.1946
1947 - Ordinære panteboksider med tinglysingsdato
Januar 02.01.1947 08.01.1947 16.01.1947 20.01.1947 21.01.1947 24.01.1947 31.01.1947
Februar 07.02.1947 17.02.1947 21.02.1947 24.02.1947
Mars 01.03.1947 22.03.1947 28.03.1947
April 02.04.1947 18.04.1947 26.04.1947 30.04.1947
Mai 08.05.1947 20.05.1947 31.05.1947
Juni 06.06.1947 11.06.1947 20.06.1947 30.06.1947
Juli 09.07.1947
August 02.08.1947 19.08.1947 28.08.1947
September 12.09.1947 22.09.1947
Oktober 03.10.1947 07.10.1947 18.10.1947 24.10.1947 29.10.1947
November 12.11.1947 26.11.1947
Desember 08.12.1947 12.12.1947 17.12.1947
1948 - Ordinære panteboksider med tinglysingsdato
Januar 02.01.1948 06.01.1948 08.01.1948 18.01.1948 28.01.1948 31.01.1948
Februar 13.02.1948 19.02.1948
Mars 08.03.1948 19.03.1948
April 03.04.1948 06.04.1948 16.04.1948 21.04.1948 24.04.1948
Mai 04.05.1948 13.05.1948 15.05.1948 21.05.1948 27.05.1948
Juni 03.06.1948 17.06.1948 21.06.1948
Juli 06.07.1948 17.07.1948 29.07.1948
August 05.08.1948 10.08.1948 20.08.1948
September 03.09.1948 10.09.1948 16.09.1948 22.09.1948 30.09.1948
Oktober 04.10.1948 12.10.1948 18.10.1948 19.10.1948 27.10.1948
November 06.11.1948 15.11.1948 20.11.1948 23.11.1948
Desember 06.12.1948 09.12.1948 21.12.1948 31.12.1948
1949 - Ordinære panteboksider med tinglysingsdato
Januar 06.01.1949 11.01.1949 24.01.1949
Februar 01.02.1949 05.02.1949 11.02.1949 23.02.1949
Mars 05.03.1949 11.03.1949 24.03.1949 28.03.1949
April 01.04.1949 19.04.1949 27.04.1949
Mai 03.05.1949 11.05.1949 20.05.1949 27.05.1949
Juni 09.06.1949 28.06.1949
Juli 09.07.1949 23.07.1949
August 08.08.1949 27.08.1949
September 02.09.1949
Oktober 10.10.1949 18.10.1949 27.10.1949
November 03.11.1949 19.11.1949
Desember 03.12.1949 09.12.1949 23.12.1949
1950 - Ordinære panteboksider med tinglysingsdato
Januar 02.01.1950 09.01.1950 17.01.1950 28.01.1950 30.01.1950 31.01.1950
Februar 03.02.1950 07.02.1950 10.02.1950 14.02.1950 21.02.1950 28.02.1950
Mars 10.03.1950 18.03.1950 24.03.1950 30.03.1950
April 18.04.1950 24.04.1950
Mai 02.05.1950 09.05.1950 13.05.1950 22.05.1950 26.05.1950
Juni 02.06.1950 23.06.1950
Oktober 09.10.1950 20.10.1950
November 28.11.1950
Desember 16.12.1950
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Oslo Statsarkivet i Oslo SAO/A-10864/G/Ga/Gae/L0001
Lenke til Arkivportalen
Sarpsborg byfogd G: Tinglysing
Ga: Pantebøker og utvisningsprotokoller
Gae: Pantebøker C
L0001: C1 - Pantebok C. Dagboknr. 765/1943-1087/1950
Pantebok nr. C1 /15.12.1943 - 15.02.1951 Østfold fylke
Sarpsborg byfogd
Pantebok C. Dagboknr. 765/1943-155/1951. Tinglysing Pantebøker Eiendom Statlige arkiver Dommere og skrivere