Kildeinformasjon
Statsarkivet i Oslo SAO/A-10896/G/Gb/Gba/Gbab/L0025
Lenke til Arkivportalen
Aker herredsskriveri G: Tinglysning
Gb: Pantebøker
Gba: Pantebøker - Aker
Gbab: Aker, Pantebøker A L0025: A154-155 - Pantebok A. Dagboknr. 10127/1938-11955/1938
Pantebok nr. A154-155/01.09.1938 - 06.10.1938 Akershus fylke
Aker h.skr.
Pantebok A. Dagboknr. 10127/1938-11955/1938 Tinglysing Pantebøker Eiendom Statlige arkiver Dommere og skrivere