Innhold
Deler av arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise det klausulerte innholdet.
Visningsvalg:

Statsarkivet i Bergen


Lensmannen i Stryn

Skifte
Register upaginert
Anmeldte dødsfall 1949 1a
Anmeldte dødsfall 1950 3b-4a
Anmeldte dødsfall 1951 9b-10a
Anmeldte dødsfall 1952 16b-17a
Anmeldte dødsfall 1953 21b-22a
Anmeldte dødsfall 1954 27b-28a
Anmeldte dødsfall 1955 34b-35a
Anmeldte dødsfall 1956 42b-43a
Anmeldte dødsfall 1957 50b-51a
Anmeldte dødsfall 1958 54b-55a
Anmeldte dødsfall 1959 62b-63a
Anmeldte dødsfall 1960 69b-70a
Anmeldte dødsfall 1961 76b-77a
Anmeldte dødsfall 1962 84b-85a
Anmeldte dødsfall 1963 91b-92a
Anmeldte dødsfall 1964 99b-100a
Autorisasjon upaginert
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Bergen Statsarkivet i Bergen SAB/A-30101/0006/L0003
Lenke til Arkivportalen
Lensmannen i Stryn 0006: Skifte
L0003: Dødsfallprotokoll
Dødsfallsprotokoll nr. 3 /1949 - 1964 - - Skifte og arv Dødsfallsprotokoller og dødsfallsregister Personopplysninger Død og begravelse Statlige arkiver Politi og lensmenn