Innhold
Deler av arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise det klausulerte innholdet.
Visningsvalg:

Statsarkivet i Bergen


Lensmannen i Stryn

Skifte
Løst vedlegg 1930 upaginert
Register upaginert
Anmeldte dødsfall 1930 1b-2a
Anmeldte dødsfall 1931 5b-6a
Anmeldte dødsfall 1932 10b-11a
Anmeldte dødsfall 1933 16b-17a
Anmeldte dødsfall 1934 21b-22a
Anmeldte dødsfall 1935 26b-27a
Anmeldte dødsfall 1936 31b-32a
Anmeldte dødsfall 1937 43b-44a
Anmeldte dødsfall 1938 48b-49a
Anmeldte dødsfall 1939 52b-53a
Anmeldte dødsfall 1940 57b-58a
Anmeldte dødsfall 1941 62b-63a
Anmeldte dødsfall 1942 67b-68a
Anmeldte dødsfall 1943 71b-72a
Anmeldte dødsfall 1944 76b-77a
Anmeldte dødsfall 1945 79b-80a
Anmeldte dødsfall 1946 84b-85a
Anmeldte dødsfall 1947 89b-90a
Anmeldte dødsfall 1948 94b-95a
Anmeldte dødsfall 1949 97b-98a
Løse vedlegg 1931-1933 upaginert
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Bergen Statsarkivet i Bergen SAB/A-30101/0006/L0002
Lenke til Arkivportalen
Lensmannen i Stryn 0006: Skifte
L0002: Dødsfallprotokoll
Dødsfallsprotokoll nr. 2 /1930 - 1949 - - Skifte og arv Dødsfallsprotokoller og dødsfallsregister Personopplysninger Død og begravelse Statlige arkiver Politi og lensmenn