Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Tromsø


Senja og Tromsø sorenskriveri

Skifte
Skiftekort alfabetisk på gårdsnavn 5
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Tromsø Statsarkivet i Tromsø SATØ/SATØ-31/H
Lenke til Arkivportalen
Senja og Tromsø sorenskriveri H: Skifte
Skiftekort 1755 - 1800 Troms fylke
Senja og Tromsø sorenskr.
Tromsø tinglag
Kortregister til skiftedesignasjoner 1755-1800. Skifte og arv Skifteprotokoller og skiftedokumenter Skiftekort Personopplysninger Statlige arkiver Dommere og skrivere