Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Trondheim


Fosen sorenskriveri

Skifte
Skifteprotokollside 3
Kildeinformasjon
SAT/A-1107/1/3
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Trondheim Fosen sorenskriveri 3: Skifte
Skiftekort 1681 - 1823 Sør-Trøndelag fylke
Fosen sorenskr.
Skiftekort uten gårdsnavn er sortert bakerst. Skifte og arv Skifteprotokoller og skiftedokumenter Skiftekort Personopplysninger Statlige arkiver Dommere og skrivere