Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Trondheim


Sunnmøre sorenskriveri

Skifte
Skifteprotokollside 5
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Trondheim Statsarkivet i Trondheim SAT/A-0005/3
Lenke til Arkivportalen
Sunnmøre sorenskriveri 3: Skifte
Skiftekort 1689 - 1728 Møre og Romsdal fylke
Sunnmøre sorenskr.
- Skifte og arv Skifteprotokoller og skiftedokumenter Skiftekort Personopplysninger Statlige arkiver Dommere og skrivere