Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Kongsberg


Vest-Telemark sorenskriveri

Skifte
Skifteprotokollside upaginert
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Kongsberg SAKO/A-134/H
Lenke til Arkivportalen
Vest-Telemark sorenskriveri H: Skifte
Skiftekort 1689 - 1821 - - Skifte og arv Skifteprotokoller og skiftedokumenter Skiftekort Personopplysninger Statlige arkiver Dommere og skrivere