Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Visningsvalg:

Statsarkivet i Bergen


Lensmannen i Innvik

Skifte
Tittelblad upaginert
Register upaginert
Anmeldte dødsfall 1953 1a
Anmeldte dødsfall 1954 6b-7a
Anmeldte dødsfall 1955 17b-18a
Anmeldte dødsfall 1956 27b-28a
Anmeldte dødsfall 1957 38b-39a
Anmeldte dødsfall 1958 51b-52a
Anmeldte dødsfall 1959 65b-66a
Anmeldte dødsfall 1960 74b-75a
Anmeldte dødsfall 1961 83b-84a
Autorisasjon upaginert
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Bergen Statsarkivet i Bergen SAB/A-28501/0006/L0007
Lenke til Arkivportalen
Lensmannen i Innvik 0006: Skifte
L0007: Dødsfallprotokoll
Dødsfallsprotokoll nr. 7 /1953 - 1961 - - Skifte og arv Dødsfallsprotokoller og dødsfallsregister Personopplysninger Død og begravelse Statlige arkiver Politi og lensmenn