Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Bergen


Lensmannen i Innvik

Skifte
Register upaginert
Anmeldte dødsfall 1921 1a
Anmeldte dødsfall 1922 11b-12a
Anmeldte dødsfall 1923 18b-19a
Anmeldte dødsfall 1924 29b-30a
Anmeldte dødsfall 1925 40b-41a
Anmeldte dødsfall 1926 48b-49a
Anmeldte dødsfall 1927 53b-54a
Anmeldte dødsfall 1928 59b-60a
Anmeldte dødsfall 1929 67b-68a
Anmeldte dødsfall 1930 74b-75a
Anmeldte dødsfall 1931 82b-83a
Anmeldte dødsfall 1932 94b-95a
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Bergen Statsarkivet i Bergen SAB/A-28501/0006/L0005
Lenke til Arkivportalen
Lensmannen i Innvik 0006: Skifte
L0005: Dødsfallprotokoll
Dødsfallsprotokoll nr. 5 /1921 - 1932 - - Skifte og arv Dødsfallsprotokoller og dødsfallsregister Personopplysninger Død og begravelse Statlige arkiver Politi og lensmenn