Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Tromsø


Bjarkøy lensmannskontor

Fagserier - lensmannsarkivet, Skifte, Dødsfallsprotokoller
Løst vedlegg upaginert
Registerside upaginert
Dødsfallsprotokollside 1921 2
Dødsfallsprotokollside 1922 7
Dødsfallsprotokollside 1923 12
Dødsfallsprotokollside 1924 15
Dødsfallsprotokollside 1925 20
Dødsfallsprotokollside 1926 24
Dødsfallsprotokollside 1927 30
Dødsfallsprotokollside 1928 36
Dødsfallsprotokollside 1929 39
Dødsfallsprotokollside 1930 44
Dødsfallsprotokollside 1931 49
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Tromsø SATØ/SATØ-61/F/Fj/Fja/L0110
Lenke til Arkivportalen
Bjarkøy lensmannskontor F: Fagserier - lensmannsarkivet
Fj: Skifte
Fja: Dødsfallsprotokoller
L0110: Dødsfallsprotokoll, med register løst i boken
Dødsfallsprotokoll nr. 110/1921 - 1931 - Med register løst i boken Skifte og arv Dødsfallsprotokoller og dødsfallsregister Personopplysninger Død og begravelse Statlige arkiver