Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Visningsvalg:

Statsarkivet i Tromsø


Alta lensmannskontor

Skifte, Dødsfallsprotokoller
upaginert
Dødsfallsprotokollside 1940 upaginert
Dødsfallsprotokollside 1941 upaginert
Dødsfallsprotokollside 1942 upaginert
Dødsfallsprotokollside 1943 upaginert
Dødsfallsprotokollside 1944 upaginert
Dødsfallsprotokollside 1945 upaginert
Dødsfallsprotokollside 1946 upaginert
Dødsfallsprotokollside 1947 upaginert
Dødsfallsprotokollside 1948 upaginert
Dødsfallsprotokollside 1949 upaginert
Dødsfallsprotokollside 1950 upaginert
Dødsfallsprotokollside 1951 upaginert
Dødsfallsprotokollside 1952 upaginert
Dødsfallsprotokollside 1953 upaginert
Dødsfallsprotokollside 1954 upaginert
Dødsfallsprotokollside 1955 upaginert
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Tromsø SATØ/S-1165/K/Ka/L0110
Lenke til Arkivportalen
Alta lensmannskontor K: Skifte
Ka: Dødsfallsprotokoller
L0110: Dødsfallsprotokoll
Dødsfallsprotokoll nr. 110 /1940 - 1955 - - Skifte og arv Dødsfallsprotokoller og dødsfallsregister Personopplysninger Død og begravelse Statlige arkiver Politi og lensmenn