Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Trondheim


Helgeland sorenskriveri

Skifte, Skifteprotokoller
Etikett, tittel-, innholdsside 1
Skiftelisteside 1823-1840 2
Skiftelisteside 1841-1843 3
Skiftelisteside 1843 4
Skifteprotokollside 1844 7
Skifteprotokollside 1845 53
Skifteprotokollside 1846 105
Skifteprotokollside 1847 113
Skifteprotokollside 1848 126
Skifteprotokollside 1849 135
Registerside 164
Autorisasjonsside upaginert
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Trondheim Statsarkivet i Trondheim SAT/A-0004/3/3A/L0102
Lenke til Arkivportalen
Helgeland sorenskriveri 3: Skifte
3A: Skifteprotokoller
L0102: Skifteprotokoll 47
Skifteprotokoll nr. 47 /07.05.1844 - 08.08.1849 Nordland fylke
Helgeland sorenskr.
Med register. (Eldre nr. 5) Skifte og arv Skifteprotokoller og skiftedokumenter Personopplysninger Statlige arkiver Dommere og skrivere