Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Trondheim


Helgeland sorenskriveri

Skifte, Skifteprotokoller
Skifteprotokollside 1841 1
Skifteprotokollside 1842 11
Skifteprotokollside 1843 20
Skifteprotokollside 1844 138
Registerside 178
Autorisasjonsside upaginert
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Trondheim Statsarkivet i Trondheim SAT/A-0004/3/3A/L0100
Lenke til Arkivportalen
Helgeland sorenskriveri 3: Skifte
3A: Skifteprotokoller
L0100: Skifteprotokoll 45
Skifteprotokoll nr. 45 /06.12.1841 - 29.05.1844 Nordland fylke
Helgeland sorenskr.
Med register. (Eldre nr. 4) Skifte og arv Skifteprotokoller og skiftedokumenter Personopplysninger Statlige arkiver Dommere og skrivere