Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Trondheim


Helgeland sorenskriveri

Skifte, Skifteprotokoller
Skifteprotokollside 1840 1
Skifteprotokollside 1841 191
Skifteprotokollside 1842 428
Registerside 444
Autorisasjonsside upaginert
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Trondheim Statsarkivet i Trondheim SAT/A-0004/3/3A/L0099
Lenke til Arkivportalen
Helgeland sorenskriveri 3: Skifte
3A: Skifteprotokoller
L0099: Skifteprotokoll 44
Skifteprotokoll nr. 44 /15.06.1840 - 21.05.1842 Nordland fylke
Helgeland sorenskr.
Med register. (Eldre nr. 1) Skifte og arv Skifteprotokoller og skiftedokumenter Personopplysninger Statlige arkiver Dommere og skrivere