Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Visningsvalg:

Statsarkivet i Trondheim


Sunndal og Øksendal lensmannskontor

Skifte og auksjon
Tittelblad upaginert
Anmeldte dødsfall 1922 upaginert
Anmeldte dødsfall 1923 upaginert
Anmeldte dødsfall 1924 upaginert
Anmeldte dødsfall 1925 upaginert
Anmeldte dødsfall 1926 upaginert
Anmeldte dødsfall 1927 upaginert
Anmeldte dødsfall 1928 upaginert
Anmeldte dødsfall 1929 upaginert
Anmeldte dødsfall 1930 upaginert
Anmeldte dødsfall 1931 upaginert
Anmeldte dødsfall 1932 upaginert
Anmeldte dødsfall 1933 upaginert
Anmeldte dødsfall 1934 upaginert
Anmeldte dødsfall 1935 upaginert
Anmeldte dødsfall 1936 upaginert
Anmeldte dødsfall 1937 upaginert
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Trondheim SAT/A-5664/2/2/L0052
Lenke til Arkivportalen
Sunndal og Øksendal lensmannskontor 2: Skifte og auksjon
L0052: Dødsfallsprotokoll
Dødsfallsprotokoll nr. 52 /1922 - 1937 - - Skifte og arv Dødsfallsprotokoller og dødsfallsregister Personopplysninger Død og begravelse Statlige arkiver Politi og lensmenn