Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Trondheim


Sunndal og Øksendal lensmannskontor

Skifte og auksjon
Tittelblad upaginert
Anmeldte dødsfall 1890 upaginert
Anmeldte dødsfall 1891 upaginert
Anmeldte dødsfall 1892 upaginert
Anmeldte dødsfall 1893 upaginert
Anmeldte dødsfall 1894 upaginert
Anmeldte dødsfall 1895 upaginert
Anmeldte dødsfall 1896 upaginert
Anmeldte dødsfall 1897 upaginert
Anmeldte dødsfall 1898 upaginert
Anmeldte dødsfall 1899 upaginert
Anmeldte dødsfall 1900 upaginert
Anmeldte dødsfall 1901 upaginert
Anmeldte dødsfall 1902 upaginert
Anmeldte dødsfall 1903 upaginert
Anmeldte dødsfall 1904 upaginert
Anmeldte dødsfall 1905 upaginert
Anmeldte dødsfall 1906 upaginert
Anmeldte dødsfall 1907 upaginert
Anmeldte dødsfall 1908 upaginert
Anmeldte dødsfall 1909 upaginert
Anmeldte dødsfall 1910 upaginert
Anmeldte dødsfall 1911 upaginert
Anmeldte dødsfall 1912 upaginert
Anmeldte dødsfall 1913 upaginert
Anmeldte dødsfall 1914 upaginert
Anmeldte dødsfall 1915 upaginert
Anmeldte dødsfall 1916 upaginert
Anmeldte dødsfall 1917 upaginert
Anmeldte dødsfall 1918 upaginert
Anmeldte dødsfall 1919 upaginert
Anmeldte dødsfall 1920 upaginert
Anmeldte dødsfall 1921 upaginert
Anmeldte dødsfall 1922 upaginert
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Trondheim SAT/A-5664/2/2/L0051
Lenke til Arkivportalen
Sunndal og Øksendal lensmannskontor 2: Skifte og auksjon
L0051: Dødsfallsprotokoll
Dødsfallsprotokoll nr. 51 /1890 - 1922 - - Skifte og arv Dødsfallsprotokoller og dødsfallsregister Personopplysninger Død og begravelse Statlige arkiver Politi og lensmenn