Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
Visningsvalg:

Statsarkivet i Kongsberg


Tjøme lensmannskontor

Skifte, Dødsfallsprotokoller
Registerside upaginert
Etikett, tittel-, innholdsside upaginert
Dødsfallsprotokollside 1931 1
Dødsfallsprotokollside 1932 7
Dødsfallsprotokollside 1933 29
Dødsfallsprotokollside 1934 47
Dødsfallsprotokollside 1935 62
Løst vedlegg 1936 79
Dødsfallsprotokollside 1935 80
Dødsfallsprotokollside 1936 83
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Kongsberg SAKO/A-55/H/Ha/L0001
Lenke til Arkivportalen
Tjøme lensmannskontor H: Skifte
Ha: Dødsfallsprotokoller
L0001: Dødsfallsprotokoll
Dødsfallsprotokoll nr. 1.5/1931 - 1936 - - Skifte og arv Dødsfallsprotokoller og dødsfallsregister Personopplysninger Død og begravelse Statlige arkiver