Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Kongsberg


Solum lensmannskontor

Skifte, Dødsanmeldelsesprotokoller
Etikett, tittel-, innholdsside upaginert
Dødsfallsprotokollside 1924-1925 upaginert
Dødsfallsprotokollside 1925 upaginert
Dødsfallsprotokollside 1926 upaginert
Dødsfallsprotokollside 1927 upaginert
Dødsfallsprotokollside 1928 upaginert
Dødsfallsprotokollside 1929 upaginert
Dødsfallsprotokollside 1930 upaginert
Dødsfallsprotokollside 1931 upaginert
Dødsfallsprotokollside 1932 upaginert
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Kongsberg Statsarkivet i Kongsberg SAKO/A-575/H/Ha/L0006
Lenke til Arkivportalen
Solum lensmannskontor H: Skifte
Ha: Dødsanmeldelsesprotokoller
L0006: Dødsanmeldelsesprotokoll
Dødsfallsprotokoll nr. 6 /1924 - 1932 - - Skifte og arv Dødsfallsprotokoller og dødsfallsregister Personopplysninger Død og begravelse Statlige arkiver Politi og lensmenn