Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
Visningsvalg:

Statsarkivet i Kongsberg


Sem lensmannskontor

Skifte, Dødsfallsprotokoller
Etikett, tittel-, innholdsside upaginert
Dødsfallsprotokollside 1931 1
Dødsfallsprotokollside 1932 18
Løst vedlegg 1932 28
Dødsfallsprotokollside 1932 29
Dødsfallsprotokollside 1933 32
Løst vedlegg 1937 43
Dødsfallsprotokollside 1933 44
Dødsfallsprotokollside 1934 47
Løst vedlegg 1934 63
Dødsfallsprotokollside 1934 63
Dødsfallsprotokollside 1935 64
Løst vedlegg 1935 65
Dødsfallsprotokollside 1935 66
Dødsfallsprotokollside 1936 86
Løst vedlegg 1936 95
Dødsfallsprotokollside 1936 96
Løst vedlegg 1936 96
Dødsfallsprotokollside 1936 97
Løst vedlegg 1936 105
Dødsfallsprotokollside 1936 106
Løst vedlegg 1936 109
Dødsfallsprotokollside 1936 110
Dødsfallsprotokollside 1937 111
Dødsfallsprotokollside 1938 135
Løst vedlegg 1938 136
Dødsfallsprotokollside 1938 137
Løst vedlegg 1938 163
Dødsfallsprotokollside 1938 164
Dødsfallsprotokollside 1939 168
Løst vedlegg 1939 169
Dødsfallsprotokollside 1939 170
Løst vedlegg 1939 173
Dødsfallsprotokollside 1939 174
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Kongsberg Statsarkivet i Kongsberg SAKO/A-547/H/Ha/L0007
Lenke til Arkivportalen
Sem lensmannskontor H: Skifte
Ha: Dødsfallsprotokoller
L0007: Dødsfallsprotokoll
Dødsfallsprotokoll nr. 7 /1931 - 1939 - - Skifte og arv Dødsfallsprotokoller og dødsfallsregister Personopplysninger Død og begravelse Statlige arkiver