Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Kongsberg


Lunder lensmannskontor

Skifte, Dødsanmeldelsesprotokoller
Notatside 0-1
Dødsfallsprotokollside 1863 2-3
Dødsfallsprotokollside 1864 6-7
Dødsfallsprotokollside 1865 8-9
Dødsfallsprotokollside 1866 12-13
Dødsfallsprotokollside 1867 14-15
Dødsfallsprotokollside 1868 16-17
Dødsfallsprotokollside 1869 18-19
Dødsfallsprotokollside 1870 20-21
Dødsfallsprotokollside 1871 22-23
Dødsfallsprotokollside 1872 24-25
Dødsfallsprotokollside 1873-1874 26-27
Dødsfallsprotokollside 1875 28-29
Dødsfallsprotokollside 1876 30-31
Dødsfallsprotokollside 1877 32-33
Dødsfallsprotokollside 1878 36-37
Dødsfallsprotokollside 1879 38-39
Dødsfallsprotokollside 1880 42-43
Dødsfallsprotokollside 1880-1882 44-45
Dødsfallsprotokollside 1883 46-47
Dødsfallsprotokollside 1884 48-49
Dødsfallsprotokollside 1885 50-51
Dødsfallsprotokollside 1886 56-57
Dødsfallsprotokollside 1887 62-63
Dødsfallsprotokollside 1888 66-67
Dødsfallsprotokollside 1889 70-71
Dødsfallsprotokollside 1890 74-75
Dødsfallsprotokollside 1891 78-79
Dødsfallsprotokollside 1892 82-83
Dødsfallsprotokollside 1893 88-89
Dødsfallsprotokollside 1894 92-93
Dødsfallsprotokollside 1895 98-99
Dødsfallsprotokollside 1896 102-103
Dødsfallsprotokollside 1897 108-109
Dødsfallsprotokollside 1898 112-113
Dødsfallsprotokollside 1899 120-121
Dødsfallsprotokollside 1900 124-125
Dødsfallsprotokollside 1901 126-127
Dødsfallsprotokollside 1902 136-137
Dødsfallsprotokollside 1903 140-141
Dødsfallsprotokollside 1904 144-145
Dødsfallsprotokollside 1905 148-149
Dødsfallsprotokollside 1906 154-155
Dødsfallsprotokollside 1907 158-159
Dødsfallsprotokollside 1908 162-163
Dødsfallsprotokollside 1909 166-167
Dødsfallsprotokollside 1910 170-171
Dødsfallsprotokollside 1911 174-175
Dødsfallsprotokollside 1912 176-177
Dødsfallsprotokollside 1913 178-179
Dødsfallsprotokollside 1914 182-183
Notatside 184-185
Dødsfallsprotokollside 1914 188-189
Dødsfallsprotokollside 1915 190-191
Dødsfallsprotokollside 1916 194-195
Løst vedlegg 196-197
Dødsfallsprotokollside 1917 upaginert
Dødsfallsprotokollside 1918 upaginert
Løst vedlegg upaginert
Dødsfallsprotokollside 1918 upaginert
Dødsfallsprotokollside 1919 upaginert
Løst vedlegg upaginert
Dødsfallsprotokollside 1919 upaginert
Dødsfallsprotokollside 1920 upaginert
Dødsfallsprotokollside 1921 upaginert
Dødsfallsprotokollside 1922 upaginert
Autorisasjonsside upaginert
Kildeinformasjon
SAKO/A-619/H/Ha/L0001
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Kongsberg Lunder lensmannskontor H: Skifte
Ha: Dødsanmeldelsesprotokoller
L0001: Dødsanmeldelsesprotokoll
Dødsfallsprotokoll nr. 1/16.02.1863 - 01.09.1922 - - Skifte og arv Dødsfallsprotokoller og dødsfallsregister Personopplysninger Død og begravelse Statlige arkiver