Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Bergen


Lensmannen i Davik

Skifte
Anmeldte dødsfall 1911 upaginert
Anmeldte dødsfall 1912 upaginert
Anmeldte dødsfall 1913 upaginert
Anmeldte dødsfall 1914 upaginert
Anmeldte dødsfall 1915 upaginert
Anmeldte dødsfall 1916 upaginert
Anmeldte dødsfall 1917 upaginert
Anmeldte dødsfall 1918 upaginert
Anmeldte dødsfall 1919 upaginert
Anmeldte dødsfall 1920 upaginert
Anmeldte dødsfall 1921 upaginert
Anmeldte dødsfall 1922 upaginert
Anmeldte dødsfall 1923 upaginert
Anmeldte dødsfall 1924 upaginert
Anmeldte dødsfall 1925 upaginert
Anmeldte dødsfall 1926 upaginert
Anmeldte dødsfall 1927 upaginert
Anmeldte dødsfall 1928 upaginert
Anmeldte dødsfall 1929 upaginert
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Bergen Statsarkivet i Bergen SAB/A-26801/0006/L0001
Lenke til Arkivportalen
Lensmannen i Davik 0006: Skifte
L0001: Dødsfallprotokoll
Dødsfallsprotokoll nr. 1 /1911 - 1929 - - Skifte og arv Dødsfallsprotokoller og dødsfallsregister Personopplysninger Død og begravelse Statlige arkiver Politi og lensmenn