Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
Visningsvalg:

Statsarkivet i Bergen


Lensmannen i Bremanger

Skifte
Tittelblad upaginert
Anmeldte dødsfall 1934 upaginert
Anmeldte dødsfall 1935 upaginert
Anmeldte dødsfall 1936 upaginert
Anmeldte dødsfall 1937 upaginert
Anmeldte dødsfall 1938 upaginert
Anmeldte dødsfall 1939 upaginert
Anmeldte dødsfall 1940 upaginert
Anmeldte dødsfall 1941 upaginert
Anmeldte dødsfall 1942 upaginert
Anmeldte dødsfall 1943 upaginert
Anmeldte dødsfall 1944 upaginert
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Bergen Statsarkivet i Bergen SAB/A-26701/0006/L0003
Lenke til Arkivportalen
Lensmannen i Bremanger 0006: Skifte
L0003: Dødsfallprotokoll
Dødsfallsprotokoll nr. 3 /1934 - 1944 - - Skifte og arv Dødsfallsprotokoller og dødsfallsregister Personopplysninger Død og begravelse Statlige arkiver Politi og lensmenn