Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Bergen


Lensmannen i Bremanger

Skifte
Anmeldte dødsfall 1925-1926 1b-2a
Anmeldte dødsfall 1926 2b-3a
Anmeldte dødsfall 1927 5b-6a
Anmeldte dødsfall 1928 9b-10a
Anmeldte dødsfall 1929 15b-16a
Anmeldte dødsfall 1930 22b-23a
Anmeldte dødsfall 1931 27b-28a
Anmeldte dødsfall 1932 32b-33a
Anmeldte dødsfall 1933 39b-40a
Anmeldte dødsfall 1934 45b-46a
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Bergen Statsarkivet i Bergen SAB/A-26701/0006/L0002
Lenke til Arkivportalen
Lensmannen i Bremanger 0006: Skifte
L0002: Dødsfallprotokoll
Dødsfallsprotokoll nr. 2 /1925 - 1934 - - Skifte og arv Dødsfallsprotokoller og dødsfallsregister Personopplysninger Død og begravelse Statlige arkiver Politi og lensmenn