Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Bergen


Lensmannen i Bremanger

Skifte
Anmeldte dødsfall 1903 1b-2a
Anmeldte dødsfall 1904 3b-4a
Anmeldte dødsfall 1905 5b-6a
Anmeldte dødsfall 1906 7b-8a
Anmeldte dødsfall 1907 9b-10a
Anmeldte dødsfall 1908 11b-12a
Anmeldte dødsfall 1909 12b-13a
Anmeldte dødsfall 1910 14b-15a
Anmeldte dødsfall 1911 16b-17a
Anmeldte dødsfall 1912 18b-19a
Anmeldte dødsfall 1913 19b-20a
Anmeldte dødsfall 1914 21b-22a
Anmeldte dødsfall 1915 24b-25a
Anmeldte dødsfall 1916 26b-27a
Anmeldte dødsfall 1917 27b-28a
Anmeldte dødsfall 1918 30b-31a
Anmeldte dødsfall 1919 32b-33a
Anmeldte dødsfall 1920 34b-35a
Anmeldte dødsfall 1921 36b-37a
Anmeldte dødsfall 1922 39b-40a
Anmeldte dødsfall 1923 42b-43a
Anmeldte dødsfall 1924 45b-46a
Anmeldte dødsfall 1925 48b-49a
Løst vedlegg 1923 upaginert
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Bergen Statsarkivet i Bergen SAB/A-26701/0006/L0001
Lenke til Arkivportalen
Lensmannen i Bremanger 0006: Skifte
L0001: Dødsfallprotokoll
Dødsfallsprotokoll nr. 1 /1903 - 1925 - - Skifte og arv Dødsfallsprotokoller og dødsfallsregister Personopplysninger Død og begravelse Statlige arkiver Politi og lensmenn