Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Bergen


Lensmannen i Borgund

Skifte
Anmeldte dødsfall 1922-1923 1b-2a
Anmeldte dødsfall 1923 2b-3a
Anmeldte dødsfall 1924 4b-5a
Anmeldte dødsfall 1925 6b-7a
Anmeldte dødsfall 1926 7b-8a
Anmeldte dødsfall 1927 8b-9a
Anmeldte dødsfall 1928 9b-10a
Anmeldte dødsfall 1929 11b-12a
Anmeldte dødsfall 1930 14b-15a
Anmeldte dødsfall 1931 15b-16a
Anmeldte dødsfall 1932 18b-19a
Anmeldte dødsfall 1933 20b-21a
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Bergen Statsarkivet i Bergen SAB/A-26601/0006/L0001
Lenke til Arkivportalen
Lensmannen i Borgund 0006: Skifte
L0001: Dødsfallprotokoll
Dødsfallsprotokoll nr. 1 /1922 - 1933 - - Skifte og arv Dødsfallsprotokoller og dødsfallsregister Personopplysninger Død og begravelse Statlige arkiver Politi og lensmenn