Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Bergen


Lensmannen i Aurland

Skifte
Anmeldte dødsfall 1893 1b-2a
Anmeldte dødsfall 1894 3b-4a
Anmeldte dødsfall 1895 5b-6a
Anmeldte dødsfall 1896 8b-9a
Anmeldte dødsfall 1897 11b-12a
Anmeldte dødsfall 1898 13b-14a
Anmeldte dødsfall 1899 16b-17a
Anmeldte dødsfall 1900 19b-20a
Anmeldte dødsfall 1901 23b-24a
Anmeldte dødsfall 1902 26b-27a
Anmeldte dødsfall 1903 28b-29a
Anmeldte dødsfall 1904 31b-32a
Anmeldte dødsfall 1905 35b-36a
Anmeldte dødsfall 1906 38b-39a
Anmeldte dødsfall 1907 40b-41a
Anmeldte dødsfall 1908 43b-44a
Autorisasjon upaginert
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Bergen Statsarkivet i Bergen SAB/A-26401/0006/L0003
Lenke til Arkivportalen
Lensmannen i Aurland 0006: Skifte
L0003: Dødsfallprotokoll
Dødsfallsprotokoll nr. 3 /1893 - 1908 - - Skifte og arv Dødsfallsprotokoller og dødsfallsregister Personopplysninger Død og begravelse Statlige arkiver Politi og lensmenn