Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Bergen


Lensmannen i Aurland

Skifte
Anmeldte dødsfall 1877 1b-2a
Anmeldte dødsfall 1878 5b-6a
Anmeldte dødsfall 1879 13b-14a
Anmeldte dødsfall 1880 20b-21a
Anmeldte dødsfall 1881 24b-25a
Anmeldte dødsfall 1882 29b-30a
Anmeldte dødsfall 1883 33b-34a
Anmeldte dødsfall 1884 37b-38a
Anmeldte dødsfall 1885 43b-44a
Anmeldte dødsfall 1886 48b-49a
Anmeldte dødsfall 1887 52b-53a
Anmeldte dødsfall 1888 54b-55a
Anmeldte dødsfall 1889 57b-58a
Anmeldte dødsfall 1890 62b-63a
Anmeldte dødsfall 1891 65b-66a
Anmeldte dødsfall 1892 67b-68a
Autorisasjon upaginert
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Bergen Statsarkivet i Bergen SAB/A-26401/0006/L0002
Lenke til Arkivportalen
Lensmannen i Aurland 0006: Skifte
L0002: Dødsfallprotokoll
Dødsfallsprotokoll nr. 2 /1877 - 1892 - - Skifte og arv Dødsfallsprotokoller og dødsfallsregister Personopplysninger Død og begravelse Statlige arkiver Politi og lensmenn