Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Bergen


Lensmannen i Aurland

Skifte
Anmeldte dødsfall 1864 1b-2a
Anmeldte dødsfall 1865 4b-5a
Anmeldte dødsfall 1866 7b-8a
Anmeldte dødsfall 1867 12b-13a
Anmeldte dødsfall 1868 17b-18a
Anmeldte dødsfall 1869 22b-23a
Anmeldte dødsfall 1870 28b-29a
Anmeldte dødsfall 1871 33b-34a
Anmeldte dødsfall 1872 41b-42a
Anmeldte dødsfall 1873 45b-46a
Anmeldte dødsfall 1874 48b-49a
Anmeldte dødsfall 1875 54b-55a
Anmeldte dødsfall 1876 62b-63a
Anmeldte dødsfall 1877 67b-68a
Autorisasjon upaginert
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Bergen Statsarkivet i Bergen SAB/A-26401/0006/L0001
Lenke til Arkivportalen
Lensmannen i Aurland 0006: Skifte
L0001: Dødsfallprotokoll
Dødsfallsprotokoll nr. 1 /1864 - 1877 - - Skifte og arv Dødsfallsprotokoller og dødsfallsregister Personopplysninger Død og begravelse Statlige arkiver Politi og lensmenn