Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Bergen


Lensmannen i Askvoll

Skifte
Register upaginert
Anmeldte dødsfall 1873 1a
Anmeldte dødsfall 1874 1b-2a
Anmeldte dødsfall 1875 2b-3a
Anmeldte dødsfall 1876 3b-4a
Anmeldte dødsfall 1877-1878 4b-5a
Anmeldte dødsfall 1879 5b-6a
Anmeldte dødsfall 1880 6b-7a
Anmeldte dødsfall 1881 7b-8a
Anmeldte dødsfall 1882 8b-9a
Anmeldte dødsfall 1883 9b-10a
Anmeldte dødsfall 1884-1885 10b-11a
Anmeldte dødsfall 1886 11b-12a
Anmeldte dødsfall 1887 12b-13a
Anmeldte dødsfall 1888 13b-14a
Anmeldte dødsfall 1889 14b-15a
Anmeldte dødsfall 1890 15b-16a
Anmeldte dødsfall 1891 16b-17a
Anmeldte dødsfall 1892-1893 17b-18a
Anmeldte dødsfall 1894 18b-19a
Anmeldte dødsfall 1895 19b-20a
Anmeldte dødsfall 1896-1897 20b-21a
Anmeldte dødsfall 1898 21b-22a
Anmeldte dødsfall 1899 22b-23a
Anmeldte dødsfall 1900 23b-24a
Anmeldte dødsfall 1901 27b-28a
Anmeldte dødsfall 1902 29b-30a
Anmeldte dødsfall 1903 30b-31a
Anmeldte dødsfall 1904 32b-33a
Anmeldte dødsfall 1905 33b-34a
Anmeldte dødsfall 1906 34b-35a
Anmeldte dødsfall 1907 35b-36a
Anmeldte dødsfall 1908 36b-37a
Anmeldte dødsfall 1909 37b-38a
Anmeldte dødsfall 1910 38b-39a
Anmeldte dødsfall 1911 40b-41a
Anmeldte dødsfall 1912 42b-43a
Anmeldte dødsfall 1913 47b-48a
Anmeldte dødsfall 1914 53b-54a
Anmeldte dødsfall 1915 58b-59a
Anmeldte dødsfall 1916 65b-66a
Anmeldte dødsfall 1917 70b-71a
Anmeldte dødsfall 1918 76b-77a
Anmeldte dødsfall 1919 84b-85a
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Bergen Statsarkivet i Bergen SAB/A-26301/0006/L0001
Lenke til Arkivportalen
Lensmannen i Askvoll 0006: Skifte
L0001: Dødsfallprotokoll
Dødsfallsprotokoll nr. 1 /1873 - 1918 - - Skifte og arv Dødsfallsprotokoller og dødsfallsregister Personopplysninger Død og begravelse Statlige arkiver Politi og lensmenn