Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
Visningsvalg:

Statsarkivet i Bergen


Lensmannen i Åsane

Tittelblad upaginert
Register upaginert
Anmeldte dødsfall 1972 1a
Autorisasjon upaginert
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Bergen Statsarkivet i Bergen SAB/A-100156
Lenke til Arkivportalen
Lensmannen i Åsane Dødsfallsprotokoll nr. 3 /1972 - - Skifte og arv Dødsfallsprotokoller og dødsfallsregister Personopplysninger Død og begravelse Statlige arkiver Politi og lensmenn