Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
Visningsvalg:

Statsarkivet i Bergen


Lensmannen i Åsane

Tittelblad upaginert
Register upaginert
Anmeldte dødsfall 1965 upaginert
Anmeldte dødsfall 1966 upaginert
Anmeldte dødsfall 1967 upaginert
Anmeldte dødsfall 1968 upaginert
Anmeldte dødsfall 1969 upaginert
Anmeldte dødsfall 1970 upaginert
Anmeldte dødsfall 1971 upaginert
Anmeldte dødsfall 1972 upaginert
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Bergen Statsarkivet i Bergen SAB/A-100156
Lenke til Arkivportalen
Lensmannen i Åsane Dødsfallsprotokoll nr. 2 /1965 - 1972 - - Skifte og arv Dødsfallsprotokoller og dødsfallsregister Personopplysninger Død og begravelse Statlige arkiver Politi og lensmenn