Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Kongsberg


Numedal og Sandsvær sorenskriveri

Skifte
Skifteprotokollside upaginert
Kildeinformasjon
SAKO/A-128/H
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Kongsberg Numedal og Sandsvær sorenskriveri H: Skifte
Skiftekort 1694 - 1802 Buskerud fylke
Numedal og Sandsvær sorenskr.
- Skifte og arv Skifteprotokoller og skiftedokumenter Skiftekort Personopplysninger Statlige arkiver Dommere og skrivere