Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Visningsvalg:

Statsarkivet i Stavanger


Høyland/Sandnes lensmannskontor

Skifterettsoppgaver: dødsfallprotokoller
Etikett, tittel-, innholdsside upaginert
Dødsfallsprotokollside 1926 1
Dødsfallsprotokollside 1927 2
Dødsfallsprotokollside 1928 19
Dødsfallsprotokollside 1929 35
Dødsfallsprotokollside 1930 49
Dødsfallsprotokollside 1931 66
Dødsfallsprotokollside 1932 83
Dødsfallsprotokollside 1933 100
Dødsfallsprotokollside 1934 118
Dødsfallsprotokollside 1935 133
Dødsfallsprotokollside 1936 154
Dødsfallsprotokollside 1937 170
Autorisasjonsside 1926 upaginert
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Stavanger Statsarkivet i Stavanger SAST/A-100166/Gga/L0006
Lenke til Arkivportalen
Høyland/Sandnes lensmannskontor Gga: Skifterettsoppgaver: dødsfallprotokoller
L0006: "Protkokoll over anmeldte dødsfall i Høylands lensmandsdistrikt"
Dødsfallsprotokoll nr. 6 /28.12.1926 - 31.12.1937 - "Protokoll over anmeldte dødsfall i Høylands lensmandsdistrikt" Skifte og arv Dødsfallsprotokoller og dødsfallsregister Personopplysninger Død og begravelse Statlige arkiver