Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Visningsvalg:

Statsarkivet i Stavanger


Håland lensmannskontor

Dødsmeldinger
Dødsfallsprotokollside 1931 1
Dødsfallsprotokollside 1932 5
Dødsfallsprotokollside 1933 17
Løst vedlegg 1933 19
Dødsfallsprotokollside 1933 19
Dødsfallsprotokollside 1934 28
Dødsfallsprotokollside 1935 38
Dødsfallsprotokollside 1936 49
Dødsfallsprotokollside 1937 60
Dødsfallsprotokollside 1938 73
Dødsfallsprotokollside 1939 78
Dødsfallsprotokollside 1940 87
Dødsfallsprotokollside 1941 93
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Stavanger Statsarkivet i Stavanger SAST/A-100100/Gga/L0004
Lenke til Arkivportalen
Håland lensmannskontor Gga: Dødsmeldinger
L0004: Dødsfallsprotokoll
Dødsfallsprotokoll nr. 4 /1931 - 1941 - Dødsfallsprotokoll. Laust vedlegg s. 19. Skifte og arv Dødsfallsprotokoller og dødsfallsregister Personopplysninger Død og begravelse Statlige arkiver Politi og lensmenn