Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Stavanger


Håland lensmannskontor

Dødsmeldinger
Dødsfallsprotokollside 1926 1
Dødsfallsprotokollside 1927 2
Løst vedlegg 1927 4
Dødsfallsprotokollside 1927 5
Dødsfallsprotokollside 1928 6
Dødsfallsprotokollside 1929 10
Dødsfallsprotokollside 1930 20
Dødsfallsprotokollside 1931 34
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Stavanger Statsarkivet i Stavanger SAST/A-100100/Gga/L0003
Lenke til Arkivportalen
Håland lensmannskontor Gga: Dødsmeldinger
L0003: "Dødsanmeldelser 1926 - 1931 for Haaland"
Dødsfallsprotokoll nr. 3 /1926 - 1931 - "Dødsanmeldelser 1926 - 1931 for Haaland". Laust vedlegg s. 4 Skifte og arv Dødsfallsprotokoller og dødsfallsregister Personopplysninger Død og begravelse Statlige arkiver Politi og lensmenn