Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Stavanger


Håland lensmannskontor

Dødsmeldinger
Dødsfallsprotokollside 1916 1
Dødsfallsprotokollside 1917 2
Dødsfallsprotokollside 1918 8
Dødsfallsprotokollside 1919 12
Dødsfallsprotokollside 1920 17
Dødsfallsprotokollside 1921 21
Dødsfallsprotokollside 1922 24
Dødsfallsprotokollside 1923 28
Dødsfallsprotokollside 1924 31
Dødsfallsprotokollside 1925 34
Dødsfallsprotokollside 1926 38
Notatside 1896-1923 upaginert
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Stavanger Statsarkivet i Stavanger SAST/A-100100/Gga/L0002
Lenke til Arkivportalen
Håland lensmannskontor Gga: Dødsmeldinger
L0002: "Dødsanmeldelser fra 6/9 1916 til 1926 i Haaland"
Dødsfallsprotokoll nr. 2 /1916 - 1926 - "Dødsanmeldelser fra 6/9 1916 til 1926 i Haaland" Skifte og arv Dødsfallsprotokoller og dødsfallsregister Personopplysninger Død og begravelse Statlige arkiver Politi og lensmenn