Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Visningsvalg:

Statsarkivet i Stavanger


Bjerkreim lensmannskontor

Dødsfallprotokoller
Etikett, tittel-, innholdsside 1
Dødsfallsprotokollside 1916 2
Dødsfallsprotokollside 1917 7
Dødsfallsprotokollside 1918 10
Dødsfallsprotokollside 1919 14
Dødsfallsprotokollside 1920 16
Dødsfallsprotokollside 1921 20
Dødsfallsprotokollside 1922 21
Dødsfallsprotokollside 1923 25
Dødsfallsprotokollside 1924 31
Dødsfallsprotokollside 1925 35
Dødsfallsprotokollside 1926 40
Dødsfallsprotokollside 1927 43
Dødsfallsprotokollside 1928 46
Dødsfallsprotokollside 1929 49
Dødsfallsprotokollside 1930 52
Dødsfallsprotokollside 1931 56
Dødsfallsprotokollside 1932 62
Dødsfallsprotokollside 1933 65
Dødsfallsprotokollside 1934 69
Dødsfallsprotokollside 1935 71
Dødsfallsprotokollside 1936 74
Dødsfallsprotokollside 1937 77
Dødsfallsprotokollside 1938 82
Dødsfallsprotokollside 1939 85
Dødsfallsprotokollside 1940 88
Dødsfallsprotokollside 1941 91
Dødsfallsprotokollside 1942 95
Dødsfallsprotokollside 1943 99
Dødsfallsprotokollside 1944 103
Dødsfallsprotokollside 1945 107
Løst vedlegg 1969 109
Dødsfallsprotokollside 1946 110
Dødsfallsprotokollside 1947 114
Dødsfallsprotokollside 1948 119
Dødsfallsprotokollside 1949 122
Dødsfallsprotokollside 1950 127
Dødsfallsprotokollside 1951 132
Dødsfallsprotokollside 1952 138
Dødsfallsprotokollside 1953 141
Dødsfallsprotokollside 1954 146
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Stavanger Statsarkivet i Stavanger SAST/A-100090/Gga/L0002
Lenke til Arkivportalen
Bjerkreim lensmannskontor Gga: Dødsfallprotokoller
L0002: "Dødsanmeldelsesprotokoll"
Dødsfallsprotokoll nr. 2 /03.02.1916 - 21.11.1954 - "Dødsanmeldelsesprotokoll". Laust vedlegg s. 109 Skifte og arv Dødsfallsprotokoller og dødsfallsregister Personopplysninger Død og begravelse Statlige arkiver Politi og lensmenn