Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Stavanger


Bjerkreim lensmannskontor

Dødsfallprotokoller
Etikett, tittel-, innholdsside upaginert
Dødsfallsprotokollside 1891-1892 upaginert
Dødsfallsprotokollside 1892 upaginert
Dødsfallsprotokollside 1893 upaginert
Dødsfallsprotokollside 1894 upaginert
Dødsfallsprotokollside 1895 upaginert
Dødsfallsprotokollside 1896 upaginert
Dødsfallsprotokollside 1897 upaginert
Dødsfallsprotokollside 1898 upaginert
Dødsfallsprotokollside 1899 upaginert
Dødsfallsprotokollside 1900 upaginert
Dødsfallsprotokollside 1901 upaginert
Dødsfallsprotokollside 1902 upaginert
Dødsfallsprotokollside 1903 upaginert
Dødsfallsprotokollside 1904 upaginert
Dødsfallsprotokollside 1905 upaginert
Dødsfallsprotokollside 1906 upaginert
Dødsfallsprotokollside 1907 upaginert
Dødsfallsprotokollside 1908 upaginert
Dødsfallsprotokollside 1909 upaginert
Dødsfallsprotokollside 1910 upaginert
Dødsfallsprotokollside 1911 upaginert
Dødsfallsprotokollside 1912 upaginert
Dødsfallsprotokollside 1913 upaginert
Dødsfallsprotokollside 1914 upaginert
Dødsfallsprotokollside 1915 upaginert
Dødsfallsprotokollside 1916 upaginert
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Stavanger Statsarkivet i Stavanger SAST/A-100090/Gga/L0001
Lenke til Arkivportalen
Bjerkreim lensmannskontor Gga: Dødsfallprotokoller
L0001: "Fortegnelse over anmeldte Dødsfald i Birkrems Lendsmandsdistrikt"
Dødsfallsprotokoll nr. 1 /22.01.1892 - 07.11.1915 - "Fortegnelse over anmeldte Dødsfald i Birkrems Lendsmandsdistrikt" Skifte og arv Dødsfallsprotokoller og dødsfallsregister Personopplysninger Død og begravelse Statlige arkiver Politi og lensmenn