Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Tromsø


Byfogden i Hammerfest

Skifte
Dødsfallsprotokollside 1887-1888 1b-2a
Dødsfallsprotokollside 1888 2b-3a
Dødsfallsprotokollside 1889 4b-5a
Dødsfallsprotokollside 1890 6b-7a
Dødsfallsprotokollside 1891 9b-10a
Dødsfallsprotokollside 1892 11b-12a
Dødsfallsprotokollside 1893 15b-16a
Dødsfallsprotokollside 1894 18b-19a
Dødsfallsprotokollside 1895 21b-22a
Dødsfallsprotokollside 1896 23b-24a
Dødsfallsprotokollside 1897 26b-27a
Dødsfallsprotokollside 1898 29b-30a
Dødsfallsprotokollside 1899 33b-34a
Dødsfallsprotokollside 1900 38b-39a
Dødsfallsprotokollside 1901 42b-43a
Dødsfallsprotokollside 1902 48b-49a
Dødsfallsprotokollside 1903 54b-55a
Dødsfallsprotokollside 1904 60b-61a
Dødsfallsprotokollside 1905 64b-65a
Dødsfallsprotokollside 1906 70b-71a
Dødsfallsprotokollside 1907 75b-76a
Registerside 77b-78a
Autorisasjonsside upaginert
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Tromsø Statsarkivet i Tromsø SATØ/S-0064/J/L0211
Lenke til Arkivportalen
Byfogden i Hammerfest J: Skifte
L0211: Dødsanmeldelsesprotokoll
Dødsfallsprotokoll nr. 211 /24.10.1887 - 17.05.1907 Finnmark fylke
Hammerfest byfogd
Med register Skifte og arv Dødsfallsprotokoller og dødsfallsregister Personopplysninger Død og begravelse Statlige arkiver