Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Tromsø


Byfogden i Hammerfest

Skifte
Etikett, tittel-, innholdsside upaginert
Dødsfallsprotokollside 1852 upaginert
Dødsfallsprotokollside 1853 upaginert
Dødsfallsprotokollside 1854 upaginert
Dødsfallsprotokollside 1855 upaginert
Dødsfallsprotokollside 1856 upaginert
Dødsfallsprotokollside 1857 upaginert
Dødsfallsprotokollside 1858 upaginert
Dødsfallsprotokollside 1859 upaginert
Dødsfallsprotokollside 1860 upaginert
Dødsfallsprotokollside 1861 upaginert
Dødsfallsprotokollside 1862 upaginert
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Tromsø Statsarkivet i Tromsø SATØ/S-0064/J/L0209
Lenke til Arkivportalen
Byfogden i Hammerfest J: Skifte
L0209: Dødsanmeldelsesprotokoll
Dødsfallsprotokoll nr. 209 /07.01.1852 - 22.12.1862 Finnmark fylke
Hammerfest byfogd
- Skifte og arv Dødsfallsprotokoller og dødsfallsregister Personopplysninger Død og begravelse Statlige arkiver