Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Tromsø


Tromsø byfogd/byrett

Skifte, Dødsanmeldelsesprotokoller
Dødsfallsprotokollside 1882 0b-1a
Dødsfallsprotokollside 1883 4b-5a
Dødsfallsprotokollside 1884 8b-9a
Dødsfallsprotokollside 1885 10b-11a
Dødsfallsprotokollside 1886 13b-14a
Dødsfallsprotokollside 1887 16b-17a
Dødsfallsprotokollside 1888 19b-20a
Dødsfallsprotokollside 1889 22b-23a
Dødsfallsprotokollside 1890 25b-26a
Dødsfallsprotokollside 1891 28b-29a
Dødsfallsprotokollside 1892 30b-31a
Dødsfallsprotokollside 1893 34b-35a
Dødsfallsprotokollside 1894 37b-38a
Dødsfallsprotokollside 1895 40b-41a
Dødsfallsprotokollside 1896 43b-44a
Dødsfallsprotokollside 1897 46b-47a
Dødsfallsprotokollside 1898 50b-51a
Dødsfallsprotokollside 1899 54b-55a
Dødsfallsprotokollside 1900 59b-60a
Dødsfallsprotokollside 1901 64b-65a
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Tromsø Statsarkivet i Tromsø SATØ/SATØ-0063/1/M/Mb/L0652
Lenke til Arkivportalen
Tromsø byfogd/byrett M: Skifte
Mb: Dødsanmeldelsesprotokoller
L0652: Dødsanmeldelsesprotokoll
Dødsfallsprotokoll nr. 652 /19.05.1882 - 27.12.1901 Troms fylke
Tromsø byfogd
- Skifte og arv Dødsfallsprotokoller og dødsfallsregister Personopplysninger Død og begravelse Statlige arkiver