Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Tromsø


Tromsø byfogd/byrett

Skifte, Dødsanmeldelsesprotokoller
Dødsfallsprotokollside 1868 0b-1a
Dødsfallsprotokollside 1869 2b-3a
Dødsfallsprotokollside 1870 5b-6a
Dødsfallsprotokollside 1871 7b-8a
Dødsfallsprotokollside 1872 9b-10a
Dødsfallsprotokollside 1873 11b-12a
Dødsfallsprotokollside 1874 14b-15a
Dødsfallsprotokollside 1875 19b-20a
Dødsfallsprotokollside 1876 22b-23a
Dødsfallsprotokollside 1877 26b-27a
Dødsfallsprotokollside 1878 30b-31a
Dødsfallsprotokollside 1879 33b-34a
Dødsfallsprotokollside 1880 37b-38a
Dødsfallsprotokollside 1881 39b-40a
Dødsfallsprotokollside 1882 41b-42a
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Tromsø Statsarkivet i Tromsø SATØ/SATØ-0063/1/M/Mb/L0651
Lenke til Arkivportalen
Tromsø byfogd/byrett M: Skifte
Mb: Dødsanmeldelsesprotokoller
L0651: Dødsanmeldelsesprotokoll
Dødsfallsprotokoll nr. 651 /03.03.1868 - 29.04.1882 Troms fylke
Tromsø byfogd
- Skifte og arv Dødsfallsprotokoller og dødsfallsregister Personopplysninger Død og begravelse Statlige arkiver